historie školy - LOŠANY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ŠKOLSTVÍ A DOPRAVA

Historie školy v Lošanech:

           Nejstarší písemná  zpráva o škole v Lošanech je v soupisu poddaných  z r. 1678, mezi nimiž je jméno Jakub kantor. V r. 1780 sem docházely děti z Lošánek, Lošan, Zibohlav a Radovesnic. V r. 1761 se učily jenom počtům a psaní. Stará budova byla dřevěná, Ve škole bylo 5 lavic, v r. 1759 byly vyřezány shnilé stěny a nahrazeny zděnými, náklad činil 63 zl. 67 kr. R. 1774 byla již v Lošanech škola triviální, v níž učitel za týdenní plat odváděný rodiči vyučoval mládež náboženství, čtení, psaní, počtům a hudbě. První soupisy žactva se vedly od r. 1781. Od r. 1787 přibyly děti ze Kbelu a Kbílku. A
ž v  r. 1788 byla škola postavena od základů nová, nákladem kutnohorského magistrátu a lošanského záduší. V r. 1790 navštěvovalo školu 118 dětí, z toho 60 chlapců. Druhá třída byla zřízena výnosem zemského gubernia ze dne 17. září 1827 a téhož roku byla budova rozšířena o první patro. Pronikavé změny nastaly říšskými zákony z l. 1867 - 69, kterými byla uvedena v život obecná škola. Ze školních výborů povstaly místní školní rady.
           R. 1881 byla rozšířena škola o třetí třídu, pro níž se místnost upravila v přístavku na severní straně. Od nového roku 1882 se započalo vyučovat ve 3 třídách. Školní obec lošanskou tvořily nyní Lošany, Lošánky, Kbel, Kbílek  a Zibohlavy. R. 1896 bylo zapsáno 195 dětí školou povinných.
          Škola byla zrušena v roce 1967, v letech 1967 až 1992 tu našla své místo mateřská škola, kterou navštěvovaly děti z Lošan, Lošánek, Krychnova, Svojšic, Libodřic, Polních Voděrad, Radovesnic a Zibohlav. V současné době tu sídlí obecní úřad

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky